Logo
Netex

Netex
Texon wil voortdurend haar kwaliteit verbeteren en streeft een grote klanttevredenheid na. Daarom is Texon aangesloten bij de brancheorganisatie Netex (Nederlandse vereniging van Textielreinigers).

De voordelen voor u als klant:
- Texon hanteert de leveringsvoorwaarden van de Netex die zijn opgesteld in overleg met de Consumentenbond
- Klanten van Texon kunnen een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Textielreiniging. Daarnaast is er de mogelijkheid tot technische beoordeling van een kledingstuk dat onderwerp is van een geschil (Onafhankelijke Klachten Beoordeling, OKB). Ook hiervoor kunt u zich wenden tot de Netex.
- Texon voldoet aan de kwaliteitseisen van de Netex. Dit heeft betrekking op de werkprocessen in de stomerij, het materiaal en de machines. Onze medewerkers zijn vakkundig en geschoold.
- Texon beschikt over een Netex-milieucertificaat. Bij de wasprocessen en bij de omgang met chemische stoffen wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke milieubelasting.

www.netex.nl